Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet nålebiopsi i abdomen

Utstyr

 • Ultralydapparat med egnet lydhode (transducer) for den aktuelle prosedyren.
 • Eventuelt lokalanestesi (5 ml Xylocain 10 mg/ml). (Ikke alltid ved cytologiske biopsier – alltid ved histologiske biopsier.)
 • Sprøyte (5 ml) og nål for anestesi. (22 G B og D spinalnål)
 • Nål for cytologisk materiale. (22 G B og D spinalnål)
 • 4 prøveglass til materialet.

Ved histologisk biopsi (pistolbiopsi) benyttes i tillegg:

 • separat 18 G eller 16 G nål + pistol, eventuelt engangspistol.  
 • glass for oppbevaring av histologisk materiale (formalin eller Ringerløsning avhengig av tentativ diagnose).

 Ved steril oppdekking (som benyttes ved lokalanestesi) trengs:

 • sterilt dekkestykke
 • steril engangspinsett
 • sterile kompresser 5 x 5 cm
 • klorhexidin farget 1 mg/ml.
 • sterile hansker
 • steril kondom til UL-hodet
 • steril gel
 • mepore bandasje 6 x 7 cm

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020