oncolex logo
Utskriftsdato (16.9.2019)

Behandling av nevroendokrine svulster

Kirurgi er per i dag den eneste behandling som kan kurere pasienten, all annen behandling er palliativ. Svulstreduserende behandling, som leverarterieembolisering og radiofrekvensablasjon av levermetasaser, kan ha meget god effekt på svulstmengde og symptomer, og trolig også på prognosen.

Biologisk behandling med interferon/somatostainanaloger/tyrosin kinasehemmere/mTOR-hemmere  kan ofte ha god effekt ved å stoppe videre vekst, samt i en del tilfeller å få svulstene til å minske i størrelse. Effekten av disse medikamentene er normalt best ved behandling av svulster med lav Ki-67 %, gjerne < 10 %.

Cytostatika kan ha effekt, oftest ved svulster med høyere Ki-67 %, over 5-10 %.

Ekstern stråling kan ha god effekt, særlig på skjelettmetastaser.

Peptid reseptor radionuklid behandling (PRRT) kan ha meget god effekt hos  undergrupper av pasienter med nevroendokrine svulster, både ved å redusere svulststørrelse og å hindre videre vekst.