Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for nevroendokrine svulster

Nevroendokrine svulster sprer seg i prinsippet som andre svulster ved:

  • lokal spredning 
  • lymfogen spredning
  • hematogen spredning

Foruten spredning til lokale lymfeknuter er spredning til leveren vanligst. Spredning til skjelett og perifere lymfeknuter forekommer noe sjeldnere. Det er uhyre sjelden høyt differensierte nevroendokrine svulster gir opphav til lunge- eller hjernemetastaser.

Oktreotidscintigrafi som viser massivt med metastaser til lever, columna og bekken.
Klikk for større bilde.
MR-bilde av pasient med skjelettmetastaser til os sacrum og virvelcorpora Th6, S2 og S3.
Klikk for større bilde.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020