Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til nevroendokrine svulster

Ytterligere referanser finnes i retningslinjene nevnt lenger ned.

 1. Boyar Cetinkaya R(1), Aagnes B, Thiis-Evensen E, Tretli S, Bergestuen DS, Hansen S. Trends in Incidence of Neuroendocrine Neoplasms in Norway: A Report of 16,075 Cases from 1993 through 2010.Neuroendocrinology. 2015 Nov 13. DOI: 10.1159/000442207
 2. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway

  Årsaker

 3. Meeker Meeker A, Heaphy C. Gastroenteropancreatic endocrine tumors. Mol Cell Endocrinol. 2014 Apr 5;386(1-2):101-20 

  Histologi

 4. Hamilton SR, Aaltonen LA. WHO Classification of Tumors. Pathology and Genetics of Tumours of Digestive System. Lyon, France: IARC Press, 2000:204 

  Stadier/Prognose

 5. Boyar Cetinkaya R, Aagnes B, Myklebust T, Thiis-Evensen E. Survival in Neuroendocrine Neoplasms: A Report from a large Norwegian Population-based Study. INT J Cancer. 2018;142:1139-1147.
 6. H. Sorbye; S. Welin; S. W. Langer; L. W. Vestermark; N. Holt; P. Osterlund; S. Dueland; E. Hofsli; M. G. Guren; K. Ohrling; E. Birkemeyer; E. Thiis-Evensen; M. Biagini; H. Gronbaek; L. M. Soveri; I. H. Olsen; B. Federspiel; J. Assmus; E. T. Janson; U. Knigge. Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): The NORDIC NEC studyAnn Oncol 2013 24: 152-160

  Diagnostikk

 7. Taupenot L, Harper KL, O'Connor DT. The chromogranin-secretogranin family. N Engl J Med. 2003; 348: 1134–49
 8. Betchen SA, Cirigliano M, Furth EE et al. Tubulovillous adenoma of the duodenum, a new etiology for flushing and urinary 5-HIAA elevation. DigDisSci 1998; 43: 1447–81

Internasjonale retningslinjer

Nordiske

Janson ET, Sorbye H, Welin S, Federspiel B, Grønbæk H, Hellman P, Ladekarl M, Langer SW, Mortensen J, Schalin-Jäntti C, Sundin A, Sundlöv A, Thiis-Evensen E, Knigge U. Nordic guidelines 2014 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Acta Oncol. 2014 Oct;53(10):1284-97. doi: 10.3109/0284186X.2014.941999.

Europeiske (ENETS)

Tynntarm-NET

Niederle B, Pape UF, Costa F, Gross D, Kelestimur F, Knigge U, Öberg K, Pavel M, Perren A, Toumpanakis C, O'Connor J, O'Toole D, Krenning E, Reed N, Kianmanesh R; Vienna Consensus Conference participants. ENETS Consensus Guidelines Update for Neuroendocrine Neoplasms of the Jejunum and Ileum. Neuroendocrinology.2016;103(2):125-38.

Appendix-NET

Pape UF, Niederle B, Costa F, Gross D, Kelestimur F, Kianmanesh R, Knigge U, Öberg K, Pavel M, Perren A, Toumpanakis C, O'Connor J, Krenning E, Reed N, O'Toole D; Vienna Consensus Conference participants.. ENETS Consensus Guidelines for Neuroendocrine Neoplasms of the Appendix (Excluding Goblet Cell Carcinomas). Neuroendocrinology. 2016;103(2):144-52

Gastroduodenale-NET

Delle Fave G, O'Toole D, Sundin A, Taal B, Ferolla P, Ramage JK, Ferone D, Ito T, Weber W, Zheng-Pei Z, De Herder WW, Pascher A, Ruszniewski P; Vienna Consensus Conference participants.. ENETS Consensus Guidelines Update for Gastroduodenal Neuroendocrine Neoplasms. Neuroendocrinology. 2016;103(2):119-24..

Kolrektale-NET

Ramage JK, De Herder WW, Delle Fave G, Ferolla P, Ferone D, Ito T, Ruszniewski P, Sundin A, Weber W, Zheng-Pei Z, Taal B, Pascher A; Vienna Consensus Conference participants.. ENETS Consensus Guidelines Update for Colorectal Neuroendocrine Neoplasms. Neuroendocrinology. 2016;103(2):139-43.

Bukspyttkjertel-NET

Falconi M, Eriksson B, Kaltsas G, Bartsch DK, Capdevila J, Caplin M, Kos-Kudla B, Kwekkeboom D, Rindi G, Klöppel G, Reed N, Kianmanesh R, Jensen RT; Vienna Consensus Conference participants. ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of Patients with Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors and Non-Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology. 2016;103(2):153-71.

Lunge-NET

Caplin ME, Baudin E, Ferolla P, Filosso P, Garcia-Yuste M, Lim E, Oberg K, Pelosi G, Perren A, Rossi RE, Travis WD; ENETS consensus conference participants. Pulmonary neuroendocrine (carcinoid) tumors: European Neuroendocrine Tumor Society expert consensus and recommendations for best practice for typical and atypical pulmonary carcinoids. Ann Oncol. 2015 Aug;26(8):1604-20.

Ukjent utgangspunkt

Pavel M, O'Toole D, Costa F, Capdevila J, Gross D, Kianmanesh R, Krenning E, Knigge U, Salazar R, Pape UF, Öberg K; Vienna Consensus Conference participants.  ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of Distant Metastatic Disease of Intestinal, Pancreatic, Bronchial Neuroendocrine Neoplasms (NEN) and NEN of Unknown Primary Site. Neuroendocrinology. 2016;103(2):172-85.

Najonale handlingsprogram

Det er publisert nasjonale handlingsprogram for gastrointestinale nevroendokrine neoplasmer, videre er det et kapittel i "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom" om nevroendokrine lungesvulster.

Referanser:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster i fordøyelsessystemet (2018), Helsedirektoratet.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-nevroendokrine-svulster-i-fordoyelsessystemet

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom (2018), Helsedirektoratet.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-lungekreft-mesoteliom-og-thymom

Pakkeforløp

Det er egne pakker for nevroendokrine svulster.

Referanser:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-nevroendokrine-svulster

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020