oncolex logo
Utskriftsdato 26.2.2020

Prognose for nevroendokrine svulster

Ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har pasienter med NET utgått fra tynntarm 94 % 5-års overlevelse ved kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet og 63 % 5-års overlevelse ved fjernmetastasering på diagnosetidspunktet. Tilsvarende tall for pasienter med utgangspunkt i bukspyttkjertel er henholdsvis 70.2 % og 33 %.

Overlevelsesdata for en NEN fordelt på primærfokus basert på Kreftregisterets data for perioden 1993–2015 er publisert (5).

Det er sjelden pasienter med nevroendokrine karsinomer lever mer enn ett til to år, selv med aggressiv kirurgi og kjemoterapi (6).