oncolex logo
Utskriftsdato 17.9.2019

Prognose for nevroendokrine svulster

Ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har pasienter med høyt differensierte svulster utgått fra tynntarm 94 % 5-års overlevelse ved kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet og 63 % 5-års overlevelse ved fjernmetastasering på diagnosetidspunktet. Tilsvarende tall for pasienter med utgangspunkt i bukspyttkjertel er henholdsvis 70.2 % og 33 %.

Det er sjelden pasienter med lavt differensierte karsinomer lever mer enn et til to år, selv med aggressiv kjemoterapi.(5)