oncolex logo
Utskriftsdato 21.1.2020

Differensialdiagnose ved nevroendokrine svulster

Da nevroendokrine svulster i prinsippet kan oppstå i alle kroppens organer, vil differensialdiagnosen være andre solide svulster fra samme organ. Nevroendokrine svulster og deres metastaser er oftest hypervaskulære. Dette kan utfra radiologisk utseende gi et hint om at det kan dreie seg om en NET, men er ikke diagnostisk. Nevroendokrine carcinomer har et mer variabelt oppladningsmønster ved kontrastforsterkede radiologiske prosedyrer.

Ved hormonproduksjon vil differensialdiagnostiske overveielser gjelde andre sykdommer/tilstander som gir rødme, pustebesvær (astma), diaré, og hyper-/hypoglykemi.