Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnose ved nevroendokrine svulster

Da nevroendokrine svulster i prinsippet kan oppstå i alle kroppens organer, vil differensialdiagnosen være andre solide svulster fra samme organ. Nevroendokrine svulster og deres metastaser er oftest hypervaskulære. Dette kan utfra radiologisk utseende gi et hint om at det kan dreie seg om en NET, men er ikke diagnostisk. Nevroendokrine carcinomer har et mer variabelt oppladningsmønster ved kontrastforsterkede radiologiske prosedyrer.

Ved hormonproduksjon vil differensialdiagnostiske overveielser gjelde andre sykdommer/tilstander som gir rødme, pustebesvær (astma), diaré, og hyper-/hypoglykemi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020