oncolex logo
Utskriftsdato 23.2.2020

Årsaker til nevroendokrine svulster

Foruten ved de arvelige syndromene er det lite kjent om hva som forårsaker nevroendokrin kreft. I større epidemiologiske studier synes det å være en viss antydet øket risiko for enkelte former for NET hos røykere. Utover dette er det ikke påvist sikre disponerende faktorer.

Ved multippel endokrin neoplasi type1 (MEN1), von Hippel-Lindaus sykdom og nevrofibromatose finner man mutasjoner i enkeltgener og det er en opphopning av NET i forskjellige organer hos disse pasientene (3).

  • Ved MEN1 (mutasjon i menin-genet) er det særlig bukspyttkjertel, som rammes.
  • Ved von Hippel-Lindaus sykdom (mutasjon i VHL-genet) rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer.
  • Ved nevrofibromatose type I kan NET i bukspyttkjertel og tolvfingertarm påvises.