Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)

Forberedelser

For å utelukke aktiv malign sykdom, infeksjoner eller organsvikt som kan vanskeliggjøre HMAS gjøres som ledd i utredning:

 • røntgen thorax
 • ultralyd mage, lever og milt dersom det ikke er tatt CT
 • tannstatus med røntgen tenner/tannrøtter og bihuler
 • gynekologisk undersøkelse
 • blodstatus
  • hb, leukocytter, trombocytter, diff, reticulocytter
  • albumin, magnesium, fosfor, amylase, CRP, TIBC, s-jern, CK, s-bilirubin, blodsukker
  • virus-antistoff HSV, VZV (varicella zoster virus), CMV (cytomegalovirus), EBV (Epstein Barr virus), hepatitt B og C, HIV
  • virus-antigen CMV-PCR (cytomegalovirus polymerase chain reaction)

Hos pasienter over 60 år tas:

  • EKG med belastning ("arbeids EKG")
  • MUGA scan
  • hjerte- og lungevurdering

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020