Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved myelomatose

Kirurgi er sjelden indisert ved myelomatose.

Vertebroplastikk, en prosedyre der man injiserer sement i smertefulle ryggvirvler med fraktur, er aktuelt hos utvalgte pasienter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020