Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved myelomatose

Symptomene kommer av myelomcellenes lokalisasjon i benmarg og effekten av paraproteinet (M-komponenten).

  • Symptomer på skjelettsykdom for eksempel vedvarende uforklarlige ryggsmerter
  • Nedsatt nyrefunksjon
  • Anemi, sjeldnere leukopeni og trombocytopeni
  • Hyperkalsemi på grunn av osteolyse
  • Gjentagende eller vedvarende bakterielle infeksjoner på grunn av nedsatt immunforsvar
  • Hyperviskositet
  • Symptomer som tyder på spinalkanal-/nerverotkompresjon
  • Tegn som tyder på amyloidose, for eksempel stor tunge, canalis carpi syndrom, nyre- og/eller hjertesvikt
  • Vedvarende forhøyet senkningsreaksjon som et tilfeldig funn
 
MR-bilde av pasient med myelomer i columna.
Klikk for større bilde.
MR-bilde av pasient med destruksjon og sammenfall av ryggvirvel. Klikk for større bilde. Røntgen av pasient med patologisk fraktur i humerus.
Klikk for større bilde.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020