oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Stadier ved myelomatose

Internasjonal stadieinndeling (3)
Stadium                                     Kriterier
I s-ß2m (beta2-mikroglobulin) <3,5 mg/l og serum albumin > 35 g/l
II Hverken I eller III
III s-ß2m > 5,5 mg/l