Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved myelomatose

Internasjonal stadieinndeling (3)
Stadium                                     Kriterier
I s-ß2m (beta2-mikroglobulin) <3,5 mg/l og serum albumin > 35 g/l
II Hverken I eller III
III s-ß2m > 5,5 mg/l

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020