Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for myelomatose

Røntgen thorax av tumor med bløtdelskomponent. Klikk for større bilde.

Det vanligste er at myelomcellene sprer seg utover i benmargen i knoklene og danner mange små svulster. Den engelske betegnelsen for myelomatose er multiple myeloma.

Noen ganger dannes en lokalisert tumor i en enkelt knokkel, såkalt plasmacytom.

I sjeldne tilfeller kan sykdommen også finnes utenfor benmargen i bløtdeler eller andre organer. Ved avansert myelomatose kan sykdommen spre seg til blodbanen  ("leukemisere"), og kalles da plasmacelleleukemi. Sykdommen kan også debutere som plasmacelleleukemi.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020