Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i magesekk

Endoskopisk kontroll

  • Ved påvist intestinal metaplasi er det ikke indisert med endoskopisk kontroll. Denne tilstanden er nokså utbredt i befolkningen og den individuelle risiko for adenokarsinom er svært lav. Disse pasientene har ofte gastritt med dyspepsi, og vil i den forbindelse bli klinisk fulgt opp med relevant behandling (for eksempel syrenøytralisering/antibakteriell behandling mot helicobacter pylori).
  • Pasienter med dysplasi (Barretts') skal endoskopisk kontrolleres med nye biopsier etter 3–6 måneder.
  • Etter total gastrektomi kontrolleres anastomosen med henblikk på stenose cirka 3 måneder etter inngrepet.

Videre kontroller de neste 5 år kan foregå hos fastlegen. Det kan tas røntgen av lunger og ultralyd av lever, samt måling av Hb og vitamin B12.

Følger etter ventrikkelkirurgi

  • Vitamin B12 mangel: Etter total gastrektomi må pasienten ha injeksjoner med vitamin B12 (én ampulle) hver 3. måned livet ut.
  • Ved stenose i anastomosen på grunn av fibroseutvikling eller tumorresediv: Blokking, stent eller reoperasjon
  • Ved underernæring: Hyppige små måltider, eventuelt kosttilskudd
  • Ved "dumping" med for rask tømning av ventrikkelinnhold, magesemerter og diaré: Redusere inntak av drikke til måltider. Det kan hjelpe å legge seg ned en kort stund etter måltidet.

 

 
 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020