Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i magesekk

Fordi kreft i magesekken gir få og uspesifikke symptomer, oppdages den dessverre sent.  På diagnosetidspunktet har 35 %  lymfeknutemetastaser og 40 % har fjernmetastaser.

Klinisk undersøkelse kan bare påvise langtkommet kreft: Palpabel tumor i epigastriet, i peritoneum eller lymfeknuter i fossa supraclavicularis. Ascites og icterus er sene symptomer.

Det finnes heller ingen spesifikke tumormarkører i blod; CEA, CA 19–9 og CA 125 kan tas. Blodprøver forøvrig viser lite utenom anemi, nedsatt albumin og leverutfall (enzymer og bilirubin).

Endoskopiske undersøkelser

  • Gastroskopi, basert på visuell forståelse og  vevsprøver til patologisk undersøkelse, gir diagnosen i nær 100 % av  tilfellene.
  • Ved bekreftet malignitet er gastroskopi med endoskopisk ultralyd (EUS) den beste metode for å vurdere dybdevekst i magesekken og eventuell spredning til lokale lymfeknuter. Dette er av praktisk betydning for den videre håndtering.
  • Preoperativ laparoskopi kan gjøres for å påvise peritoneal karsinomatose eller overfladiske levermetastaser. Laparaskopi kan påvise inoperabilitetskriterier hos inntil 20–30 %.

Radiologisk utredning

  • Spiral-CT av thorax og øvre abdomen (magesekk med leverprotokoll) gjøres ved bekreftet sykdom. Undersøkelsen har god sensitivitet for metastaser i lungeparenchym og i mediastinum. Kan påvise tumores på under 5 mm i leveren.
  • Leveren kan også undersøkes med dedikert MR der hvor dette er etablert.
  • UL veiledet biopsi av leveren er et viktig supplement ved usikkerhet.
  • UL kontrast av leveren bidrar også ved usikker diagnostikk.
  • PET har høyere sensitivitet enn CT/MR for fjernmetastaser.
  • Skjelettscintigrafi er nå i mindre grad brukt ved mistanke om spredning til skjelettet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020