Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Øsofago-/gastro-/duodenumskopi

Forberedelser

Før undersøkelsen:

 • Anamnese:
  • Ved kjent klaffefeil vurderes endokardittprofylakse.
  • Insulinkrevende diabetes behandles etter retningslinjer.
  • Antikoagulantia eller antiflogistika seponeres 5 dager før undersøkelsen.
 • Tømme magesekken.
 • Faste 6 timer før undersøkelsen. Kan drikke klare væsker frem til 2 timer før undersøkelse.
 • Faste medisiner kan tas samme dag med en slurk vann.

Undersøkelsesdagen:

 • Premedikasjon med lokalbedøvelse i svelget
 • Eventuell sedasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020