Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Øsofago-/gastro-/duodenumskopi

Generelt

Øsofago-/gastro-/duodenumskopi (også kalt øvre gastrointestinal skopi) er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en fleksibel slange, forsynt med kamera,  lyssystem og en eller to arbeidskanaler. Slimhinnene kan dermed inspiseres og bildene overføres til en monitor.

Ved skopi kan det også gjøres:

  • biopsi
  • fjerning av polypper 
  • behandling av blødning
  • injisering av medikament
  • laserbehandling av lesjoner
  • blokking av spiserør

Undersøkelsen er enkel og foretas på de fleste sykehus.

Indikasjoner

  • Avdekke eventuell sykdom i slimhinnen (sår, betennelse, godartede eller ondartede svulster).
  • Kontrollere at sår i magesekken/duodenum tilheles.
  • Påvise og behandle kilden til akutt blødning i øvre mage/tarm trakt. 

Mål

  • Diagnostikk og mulig definitiv behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020