oncolex logo
Utskriftsdato (12.11.2019)

Behandling av kreft i magesekk

Kirurgi er den eneste behandling som kan gi kurasjon. Krefttypen er imidlertid ofte avansert ved diagnosetidspunktet, da 75 % av pasientene har lymfeknutemetastaser eller fjernmetastaser. Mulighetene for kurativ kirurgi er dermed begrensede og kjemo-/stråleterapi kan være aktuelt.

Avansert magekreft med utbredt lymfeknutemetastasering eller fjernmetastasering regnes som en relativt kjemosensitiv sykdom.