Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i magesekk

Ved histologisk ufrie reseksjonsrender kan postoperativ adjuvant kombinert stråle- og cytostatikabehandling vurderes. Overlevelsesgevinsten er imidlertid ikke sikkert dokumentert (1).

Strålebehandling skal gjøres med tredimensjonal doseplanlegging, og omfatte operasjonsområdet med nærmeste lymfedrenasjeområde. Den totale stråledosen er 50 Gy, og strålebehandlingen kombineres med 5-FU og kalsiumfolinat eller capecitabine.

Pasienter i palliativ tilstand med symptomer fra primærtumor kan palliativ strålebehandling være aktuelt, foreksempel 3 Gy fraksjoner til totaldose 30–36 Gy.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020