oncolex logo
Utskriftsdato (30.5.2020)

Stråleterapi ved kreft i magesekk

Ved histologisk ufrie reseksjonsrender kan postoperativ adjuvant kombinert stråle- og cytostatikabehandling vurderes. Overlevelsesgevinsten er imidlertid ikke sikkert dokumentert (1).

Strålebehandling skal gjøres med tredimensjonal doseplanlegging, og omfatte operasjonsområdet med nærmeste lymfedrenasjeområde. Den totale stråledosen er 50 Gy, og strålebehandlingen kombineres med 5-FU og kalsiumfolinat eller capecitabine.

Pasienter i palliativ tilstand med symptomer fra primærtumor kan palliativ strålebehandling være aktuelt, foreksempel 3 Gy fraksjoner til totaldose 30–36 Gy.