Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i magesekk

Behandling av lokalisert sykdom

Ved lokalisert sykdom kan radikal kirurgi være kurativt rettet. Andelen pasienter som tilbys operasjon er cirka 70 %, og av disse vil halvparten være potensielt kurable.

Svulster i cardia/corpus opereres med total gastrektomi. Det tas frysesnitt til patologisk vurdering under inngrepet for å se om det foreligger frie marginer proximalt (1). Milten bør samtidig fjernes ved disse proksimale svulstene i cardia og på curvatura major. Det er vanlig å fjerne noen lymfeknutestasjoner, særlig de som ligger langs venstre arteria gastrica og langs minor- og majorsiden av magesekken (modifisert D2 reseksjon). Både det store og lille omentet fjernes.

Dersom svulsten er lokalisert i antrum/pylorus fjernes ofte kun nedre del av magesekken, og tynntarmen koples til øvre del (Billroth I eller II varianter). Milten kan da ofte spares. Ved innvekst til naboorganer bør svulsten fjernes en bloc sammen med angrepet organ.

Neoadjuvant terapi 

En stor randomisert studie (MAGIC) (6) har vist sikker forlenget 5-års overlevelse dersom pasienten tilbys cytostatika både pre- (neoadjuvant) og postoperativt (adjuvant). Dette er nå standard behandling i Norge og gis i form av såkalt ECX eller EOX kur.

Behandling av inoperabel sykdom

Sjansen for inoperabilitet er stor dersom svulsten vokser:

  • inn i bakre bukvegg mot hovedpulsåren eller bukspyttkjertelen
  • har metastaser til lever, lunge eller peritoneum
  • har ascites med maligne celler 

Cytostatikabehandling kan i noen tilfeller gjøre svulsten operabel . Cytostatikabehandling med EOX gis, alternativt mildere kurer avhengig av alder, allmenntilstand og co-morbiditet.

Behandling ved metastatisk sykdom

Kirurgi gir god lindring ved å sikre passasje og fjerne blødning. Dette er mest aktuelt hos yngre pasienter med forventet levetid på 4-5 måneder.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020