Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Selvekspanderende stent i øvre GI-traktus

Gjennomføring

  • Skopet føres via munnhulen ned i spiserøret.
  • Tumorområde lokaliseres.
  • Øvre og nedre del av tumor markeres med blykuler på huden ved hjelp av gjennomlysning.
  • Guidevaieren føres ned og skopet trekkes ut.
  • En innføringshylse med den selvekspanderende stenten føres ned over guidevaieren, og plasseres i forhold til blykulene (fortsatt ved hjelp av gjennomlysning).
  • Stenten utløses og innføringshylsen trekkes ut.
  • Det gjennomlyses og skoperes på nytt for å kontrollere at stenten ligger riktig.

Prosedyren tar vanligvis cirka 30 minutter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020