Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Selvekspanderende stent i øvre GI-traktus

Forberedelser

Nedleggelse av stent gjøres på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.

Pasienten må:

  • gi beskjed dersom han/hun har en kjent klaffefeil i hjertet. I så tilfelle vurderes endokardittprofylakse.
  • gi beskjed dersom han/hun behandles med insulin.
  • gi beskjed dersom hun/han behandles med blodfortynnende eller giktmedisin. Dette bør ikke tas siste 5 dager før undersøkelsen.
  • ta røntgen thorax og EKG hvis han/hun > 60 år og/eller har hjerte-karsykdommer

Før stentnedleggelse:

  • Faste siste 6 timer før operasjon.

Dagen for stentnedleggelse:

  • Det gis premedikasjon.
  • Pasienten leires på rygg på undersøkelsesbordet.
  • Eventuelle løse tannproteser tas ut.
  • Pasienten får sprayet lokalbedøvelse i svelget. Denne virker rimelig umiddelbart. 
  • Det gis sedasjon i tillegg.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020