Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Oppfølging

  • Nasogastrisk sonde, hvis dette benyttes, fjernes når tarmen er kommet i gang.
  • Etter total gastrektomi gjøres røntgen-kontrast kun på mistanke om svikt i anastomosen. Pasienten kan drikke/spise tidlig.
  • Etter ventrikkelreseksjon får pasienten vanligvis drikke/spise umiddelbart etter operasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020