Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Gjennomføring

Reseksjon:

 • Det legges et midtsnitt i epigastriet forbi navlen.
 • Abdomen undersøkes for metastaser.
 • Omentum majus løsnes fra kolon transversum, omentum minus fra leveren.
 • Duodenum mobiliseres og deles med stapelinstrument distalt for pylorus.
 • Truncus coeliacus identifiseres med lymfeknuter.
 • Arteria gastrica sinistra identifiseres og deles.
 • Om nødvendig deles vasa brevia fra ventrikkelen til milthilus og ventrikkelen frigjøres til øsofagus.
 • Ventrikkelen settes av i ønsket nivå med stapleinstrument.
 • Lymfeknuter dissekeres rundt truncus coeliacus, langs miltkarene og eventuelt til leverhilus.
 • Nervus vagus deles når ventrikkel/øsofagus settes av.

Rekonstruksjon:

Etter ventrikkelreseksjon kan ventrikkelresten anastomoseres til:

 • duodenalstumpen, ende-ende (Billroth I-operasjon)
 • proksimale jejunum, ende-side (Billroth II-operasjon), med eller uten side-side enteroanastomose 
 • proksimale jejunum, ende-side (Roux-en-Y) med ende-side enteroanastomose

Etter total gastrektomi anastomoseres øsofagus til proksimale jejunum (Roux-en-Y).

I enkelte tilfelle legges ernæringsonde for tidlig enteral ernæring i jejunum.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020