Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Forberedelser

  • Tromboseprofylakse.
  • Antibiotikaprofylakse etter retningslinjer.
  • Epiduralkateter for postoperativ smertebehandling.
  • Preoperativ tarmtømming gjøres ikke.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020