Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Utstyr

  • Laparotomibrikke
  • Selvholdende hake som løfter costalbuen
  • Stapleinstrumenter: lukke-dele/eventuelt lang tverrstapling  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019