Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i magesekk

Kirurgi er den eneste behandling som kan gi kurasjon. Krefttypen er imidlertid ofte avansert ved diagnosetidspunktet, da 75 % av pasientene har lymfeknutemetastaser eller fjernmetastaser. Mulighetene for kurativ kirurgi er dermed begrensede og kjemo-/stråleterapi kan være aktuelt.

Avansert magekreft med utbredt lymfeknutemetastasering eller fjernmetastasering regnes som en relativt kjemosensitiv sykdom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020