Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i magesekk

TNM- klassifikasjon brukes for å stadiesette magekreft. TNM vurderer tumor (T), lymfeknuter (N) og fjernmetastaser (M) ved diagnosetidspunkt. For å vurdere graden av lymfeknutespredning sikkert må det undersøkes minst 15 lymfeknuter med mikroskopi.

Tumorinfiltrasjon (T)

 • Tis   Carcinoma in situ, intraepitelial tumor uten infiltrasjon i lamina propria
 • T1   Infiltrasjon i lamina propria eller submucosa
 • T2   Infiltrasjon i muscularis propria eller subserosa
 • T3   Infiltrasjon gjennom serosa (viscerale peritoneum), men ikke inn i andre organer/strukturer
 • T4   Infiltrasjon i andre organer eller strukturer

 

Lymfeknutestatus (N)

 • NX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1   Metastaser til 1–6 regionale lymfeknuter
 • N2   Metastaser til 7–15 regionale lymfeknuter
 • N3   Metastaser til minst 16 regionale lymfeknuter

 
De perigastriske knutene langs curvatura minor (1) og major (2).
 
Lymfenutene langs arteria gastrica sinistra (1), arteria hepatica communis (2), arteria lienalis (3), truncus coliacus (4) og de hepatoduodenale lymfeknutene (5).

Fjernmetastaser 

 • MX   Fjernmetastaser kan ikke vurderes
 • M0   Ingen fjernmetastaser
 • M1   Fjernmetastaser 
Stadieinndeling TNM
Stadium T N M
0/IA Tis, T1 N0 M0
IA/IB T1 N0, N1 M0
II

 T1, T2, T3

 N2, N1, N0

M0

IIIA

T2, T3, T4

N2, N1, N0

M0

IIIB T3 N2 M0
IV

T1, T2, T3, T4

N0, N1

M1

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020