Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i magesekk

 1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med magekreft (ventrikkelkreft) (2015), Helsedirektoratet
 2. Enzinger PC, Benedetti JK, Meyerhardt JA, McCoy S, Hundahl SA, Macdonald JS et al. Impact of hospital volume on recurrence and survival after surgery for gastric cancer. Ann Surg 2007; 245(3):426-34
 3. Macdonald JS, Smalley SR, Benedetti J, Hundahl SA, Estes NC, Stemmermann GN et al. Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. N Engl J Med 2001; 345(10):725-30
 4. Liakakos T, Roukos DH. More controversy than ever - challenges and promises towards personalized treatment of gastric cancer. Ann Surg Oncol 2008; 15(4):956-60
 5. Patel PR, Mansfield PF, Crane CH, Wu TT, Lee JH, Lynch PM et al. Clinical stage after preoperative chemoradiation is a better predictor of patient outcome than the baseline stage for localized gastric cancer. Cancer 2007; 110(5):989-95
 6. Cunningham D, Allum WH, Stenning SP, Thompson JN, Van DV, Nicolson M et al. MAGIC TP. Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. N Engl J Med 2006; 355(1):11-20
 7. Brennan MF. Current status of surgery for gastric cancer: a review. Gastric Cancer 2005; 8(2):64-70.
 8. Cunningham D, Chua YJ. East meets west in the treatment of gastric cancer. N Engl J Med 2007; 357(18):1863-5
 9. Hartgrink HH, van de Velde CJ, Putter H, Bonenkamp JJ, Klein Kranenbarg E, Songun I, et al. Extended lymph node dissection for gastric cancer: who may benefit? Final results of the randomized Dutch gastric cancer group trial. J Clin Oncol 2004; 22(11):2069-77
 10. Lim L, Michael M, Mann GB, Leong T. Adjuvant therapy in gastric cancer. J Clin Oncol 2005; 23(25):6220-32
 11. Macdonald JS. Clinical overview: adjuvant therapy of gastrointestinal cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2004; 54 Suppl 1:S4-11.:S4-11
 12. Sano T. Tailoring treatments for curable gastric cancer. Br J Surg 2007; 94(3):263-4
 13. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020