Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i magesekk

Benigne tilstander

  • Dyspepsi ved gastritt/duodenitt samt benignt ulcus i øvre tarmtrakt.
  • Gastro-øsofageal reflux med øsofagitt.
  • Ryggsmerter grunnet kronisk pankreatitt eller muskel-/skjelettlidelser.
  • Anemi fra malabsorpsjon, kronisk kolitt, divertikler (tykktarm), vaskulære malformasjoner, kronisk blødning fra benignt ulcus, Meckel’s divertikkel (sjelden).
  • Ventrikkelretensjon kan skyldes distalt ulcus med stenose.
  • Avansert øsofagitt med stenose og retensjon.
  • Ascites ved levercirrhose eller portvenetrombose.

Maligne tilstander

  • Smerter i epigastriet ved kreft i tykktarm (colon transversum) eller bukspyttkjertel.
  • Anemi fra ikke symptomgivende høyresidig tykktarmskreft.
  • Ascites kan skyldes peritoneal karsinomatose fra annen type kreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020