Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i magesekk

  • Kronisk infeksjon med Helicobacter Pylori
  • Røyking
  • Gjennomgått ventrikkelreseksjon for benign sykdom (gir økt frekvens av kreft ved anastomosen)
  • I svært sjeldne tilfeller kan magekreft (linitis plastica) kobles til genestisk disposisjon 

Kostholdets rolle

Kost med høyt inntak av planteprodukter, samt høyt inntak av antioksidanter er relatert til redusert risiko for utvikling av magekreft, mens høyt inntak av animalske produkter er relatert til økt risiko.
Magekreft forekommer betydelig hyppigere i Japan, Korea og Kina enn i resten av verden. Dette har delvis vært tillagt bruk av sterkt saltet eller røkt mat, eventuelt også vannkilder.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020