Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i magesekk

95 % av all kreft i magesekken er adenokarsinomer, mens resten fordeles mellom lymfomer, gastrointestinale stromale tumorer (GIST) og andre sjeldne former.

Adenokarsinomene klassifiseres etter vekst- og spredningsmønster og deles i lavgradig og høygradig malignitet. Dette gjelder først og fremst den intestinale type, da den diffuse type per definisjon er å betrakte som høygradig malign ved sin manglende evne til å danne kjertelstrukturer.

Magesekken består av cardia, fundus, corpus, antrum og pylorus. 

Forekomst

I 2018 ble det registrert 392 tilfeller magesekkreft i Norge, 235 var menn og 157 var kvinner. Antallet er avtagende, det er vesentlig den intestinale formen som avtar i hyppighet.

Gjennomsnittsalder for diagnose er 75 år.

 
Aldersspesifikk forekomst av kreft i magesekk, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 
Forekomst av kreft i magesekk, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020