Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av total CNS-nevroakse

Forberedelser

  • Pasienten fikseres i bukleie ved hjelp av vacfix, hodestøtte for bukleie og maske.
  • Pasienten bør ligge mest mulig behagelig og skal ligge med skuldre så langt ned som mulig.
  • Det bør være en viss overstrekk i nakken for å få minst mulig utgangsdose i munnhulen.
  • Columna bør rettes mest mulig ut.
  • Sedering er som regel nødvendig for å gjennomføre både fiksering, simulering og behandling hos barn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020