Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Splenektomi

Gjennomføring

Milten kan fjernes laparoskopisk eller med transabdominal åpen kirurgi.

  • Ligamentum phrenicocolicum løses ut slik at man kan komme til milten bakfra.
  • Milten mobiliseres posteriort ved å løse ut ligamentum phrenicolienale. 
  • Tilheftingen til ventrikkelen løsnes ved å kutte og ligere ligamentum gastrolienale, med arteriae og venae gastricae breves.
  • Hilus identifiseres. Arteria og vena lienalis kuttes og ligeres nær milten for å unngå skade på pankreas.
  • Hemostase kontrolleres.
  • Det legges eventuelt inn et dren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020