Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av non-Hodgkin lymfom

Behandlingsresultatene har blitt bedre, særlig for aggressive lymfomer. Dette skyldes både bedre diagnostikk, mer intens induksjonsbehandling med kombinasjonskjemoterapi og ikke minst introduksjon av monoklonale antistoffer. Jo flere pasienter man får i komplett remisjon, helst så tidlig som mulig, desto flere pasienter blir langtidsoverlevere. Behandlingen av de mest aggressive lymfomer (lymfoblastisk- og Burkitt lymfom) har endret seg mest de siste årene. Disse behandles nå etter leukemiprotokoller og 50–70 % blir langtidsoverlevere. I dag helbredes cirka 50–60 % av pasientene med de øvrige aggressive non-Hodgkins lymfom.  For de mer langsomtvoksende, indolente non-Hodgkins lymfom foreligger også nye behandlingsprinsipper som kan vise seg å forlenge totaloverlevelsen for denne pasientgruppen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020