Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved non-Hodgkin lymfom

  • Carcinommetastase, inkludert metastaser fra testikkelkreft
  • Ekstragonadale germinalcellesvulster
  • Thymom
  • Adenomer, for eksempel i thyroidea
  • Infeksjoner med forstørrede lymfeknuter (mononukleose og halsinfeksjon)
  • Sarkoidose
  • Laterale halscyster   

Ved benmargsaffeksjon er det glidende overganger mellom enkelte undergrupper av maligne lymfomer (lymfocytært lymfom, lymfoblast lymfom, Burkitt lymfom) og leukemier med tilsvarende celletype.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020