Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Gjennomføring

Dette er en aseptisk prosedyre.

Finn nivå for prøvetaking

 • Øvre hoftekam, med inngang på spina iliaca posterior
 • Finn midtlinje ved processus spinosus
 • Kjenn kammen på crista iliaca mellom fingrene på venstre hånd. På en normalt bygget person vil lokalisasjonen for prøvetaking være cirka 8 cm caudalt for hoftekammen og cirka 5 cm lateralt for midtlinjen ved processus spinosus.
 • Tegn/marker med kulepenn
 • Innstikkstedet markeres (for eksempel med et ”sugerør”)
 • Vask med farget Klorhexidin® 5mg/ml

Lokalbedøvelse

Riktig plassering av lokalanestesi er helt avgjørende for hvordan pasienten opplever undersøkelsen.
 • Sett 5–10 ml Xylocain® 10 mg/ml med adrenalin -  adrenalin reduserer blødningen i området
 • Sett en kvaddel intrakutant
 • Pasienten vil kjenne det når sprøytespissen treffer periost
 • Roter sprøyten 180° på grunn av kanylens slipning slik at lokalanestesien spres godt i området
 • La bedøvelsen virke litt før det bedøvede feltet utvides ved å vinkle kanylen i fire retninger
 • For å unngå at kanylen bare vris i samme område bør man trekke kanylen litt tilbake hver gang før man skifter retning

Benmargsaspirasjon

 • Lag et lite snitt med skalpellen før biopsien, for å unngå å traumatisere huden unødig - da gror såret penere
 • Før kanylen mot spina iliaca posterior, prøv å finne midtre del av benkammen, og roter så kanylen med forsiktig press til den går gjennom cortex
 • Når kanylen kommer inn i spongiøst ben kjenner man at motstanden mot innføringen blir betydelig mindre
 • Noen pasienter merker et ubehag idet cortex perforeres
 • Dra mandrengen ut
 • Koble en 5 ml sprøyte på aspirasjonskanylen
 • Aspirer fort og kort 0,2–2 ml aspirat til vanlig benmargsutstryk
 • Propp aspirasjonskanylen

Lage utstryk

 • Hold sprøyten med kanylen rett nedover - benmargsproppene er fettholdige og vil da stige opp
 • Sett av 3 små og 7 større utstryk på objektglassene
 • Sug opp litt av blodet på utstrykene ved å vippe opp objektglasset og suge opp blodet som samler seg i underkant av utstryket - må gjøres før utstryket koagulerer
 • Lag dels vanlige utstryk, dels klemte utstryk
 • Utstrykene lufttørkes foran vifte med en gang, før de senere fikseres og farges 

Aspirasjon til flowcytometri

 • Trekk opp 0,5 ml Monoparin 1000 IE/ml i en 5 ml sprøyte for å hindre at aspiratet koagulerer
 • Noen setter i en ny aspirasjonskanyle, andre bruker samme kanyle
 • Trekk ut 4–5 ml aspirat i sprøyten hvor det er opptrukket Monoparin
 • Ha aspiratet over i 10 ml rødt prøveglass
 • Trekk aspirasjonskanylen forsiktig ut
 • Komprimer med tupfer

Stansebiopsi

Stansebiopsi gjøres som en fortsettelse av prosedyren. Det skal tas ut en sylinder av benet, som en liten kjerneboring.

 • Bruk en biopsikanyle
 • Gå inn på samme sted som ved aspirasjonen
 • Før biopsikanylen inn mot hoftekammen (crista posterior). Prøv å finne midtre del av kammen slik at man ikke starter biopsitakingen helt i kanten av hoftekammen.
 • Roter kanylen inn med et visst press inntil den får feste på hoftekammen. Unngå å skli inn i ubedøvet område.
 • Når kanylen har fått feste på hoftekammen, trekkes mandrengen ut, og kanylen dreies slik at den peker mot spina iliaca anterior superior og har en helning på cirka 15° oppover.
 • Spør pasienten om eventuelle smerter underveis. Smerter kan bety at man har en ugunstig retning på kanylen.
 • Hvis det begynner å gjøre vondt, må man stoppe innføringen. Har man kommet tilstrekkelig langt inn (2–3 cm), kan man avslutte prosedyren. Har man ikke kommet tilstrekkelig inn, kan man forsøke å endre retningen på kanylen. Hvis dette fortsatt gir smerter, bør kanylen trekkes ut. Eventuelt kan man gjøre nytt biopsiforsøk med nytt innstikk ved siden av det første.
 • Sett inn ”uttaksskje” i kanylen.
 • Roter biopsikanylen 2–3 omdreininger til begge sider for å ”skjære løs” biopsien
 • Trekk ut biopsikanyle med ”uttaksskje”
 • Komprimer godt
 • Ta forsiktig ut skjeen hvor biopsien ligger
 • Biopsien legges i saltvann
 • Vask pasienten ren for blodsøl. Ikke bruk sprit, da det fikserer blodet. Bruk sterile tupfere og NaCl eller kaldt vann.
 • Dra sammen kuttet med en strips. Unngå suturer slik at pasienten slipper nye konsultasjon for å fjerne disse. Suturer øker dessuten infeksjonsfaren.
 • Legg på selvheftende bandasje

Pasienten kan gå tilbake til avdelingen eller hjem etter inngrepet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020