Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Forberedelser

  • God informasjon til pasienten på forhånd om hvorfor undersøkelsen skal tas, og hvordan undersøkelsen foregår.
  • Undersøkelsen utføres av en lege og tar 20–30 minutter.
  • Pasienten skal ligge så godt som mulig på den siden han ikke skal stikkes.
  • Legg en engangskladd under innstikkstedet for å fange opp eventuelt søl.
  • Hvis pasienten skal ha generell narkose får pasienten premedikasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020