Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Utstyr

 • Engangskladd
 • Steristrips
 • Skalpellspiss
 • Kanyler: blå, rosa og lang grønn
 • Sprøyter 1 x 10 ml og 2 x 5 ml
 • Lokalanestetikum
 • Engangsaspirasjonskanyle, kort eller lang etter behov. Kort brukes på sternum.
 • Engangsbiopsikanyle
 • Hansker
 • Sterilt skiftesett
 • Sterile tupfere
 • Bredspektret antiseptikum (Klorhexidin®)
 • Penn til å merke
 • Sugerør til å merke innstikkstedet
 • Metanolfast penn til merking av objektglass
 • 8 objektglass merket med pasientens initialer og fødselsår dersom utstryk er rekvirert. 3 av dem merkes med pasientens fulle etternavn og fødselsår.
 • Utstyr til blodprøvetaking
 • Direkte virkende antikoagulans

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020