Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av Waldeyers ring ved malignt lymfom

Oppfølging

Risikoorganer

Slimhinner 

Akutt slimhinnetoksistet som mukositt i munn og svelg og spiserør under behandling og første tid etter behandlingen forekommer hos de fleste pasienter, og noen får uttalte plager.

Hud og hår 

Reversibel alopeci i bestrålte områder av bakhodet og kjeven (skjeggvekst) må påregnes. 

Linse, øyne, chiasma opticum, hypofyse 

Ved felt mot  Waldeyers ring kan disse organer få et visst dosebidrag som normalt  vil ligge under toleransedosene for disse. Det er viktig å unngå utilsiktede hotspots i disse organer.

Tenner 

Defekter bør utbedres adekvat før behandling for å forebygge senere osteoradionekrose. Forsiktighet bør utvises ved tannbehandling etter bestråling av kjeveregionene. 

Spyttkjertler 

Varig munntørrhet må påregnes ved feltoppsett som inkluderer begge ørespyttkjertler. Dersom dette unngås blir plagene ofte moderate på sikt.

Halskar

Etter strålebehandling mot halskar er det påvist en viss økt risiko for cerebrovaskulære komplikasjoner. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020