Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av paraaortalregion ved malignt lymfom

Forberedelser

Paraaortalfelt kan anses som en del av et omvendt Y-felt.

  • Sædbanking og nedfrysing av ovarialvev vurderes før behandlingsstart
  • Vurder behov for ovaropexi hos jenter/kvinner i fertil alder før simulering
  • Pasienten skal ligge på ryggen med armene langs siden. Legen påser at pasienten var godt fiksert på simulator, bl.a. at det hos mannlige pasienter er god nok sprik mellom bena for plassering av gonadeskjerming.
  • Dersom det er usikkerhet om nyrenes funksjon, bør GFR med renografi bli gjort før simulering. For å lokalisere nyrene ved simulering kan det gjøres intravenøs urografi, og en kan vurdere om andelen nyre som må ligge innen feltet nødvendiggjør senere endringer av feltene etter for eksempel 18–20 Gy. 
  • Vurder behov for å markere biopsi arr/palpable forandringer med blytråd

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020