Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av milt ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Milt og lymfeknuter langs miltkarene og ved milthilus oppfattes som en lymfatisk region i Ann Arbor klassifikasjonen. Lymfomaffeksjon i milt forekommer oftest som ledd i generalisert sykdom. Ved lokalbehandling av lymfom i milt er splenektomi en alternativ mulighet som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kurativ strålebehandling

  • Resttumor i milten etter full kjemoterapi for avansert Hodgkin lymfom (6-8 ABVD, 8 BEACOPP eller tilsvarende) eller aggressive lymfomer (6–8 CHOP baserte kurer eller tilsvarende) kan være gjenstand for konsoliderende strålebehandling, da mot hele milten. Alternativene kan være splenektomi, eller ved negativ biopsi, observasjon alene.
  • Egne retningslinjer gjelder for barn og unge opp til 18 år med HL.
  • Ved lokaliserte stadier av Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) med miltaffeksjon, i den grad dette forkommer, vurderes konsoliderende strålebehandling mot involved field etter 2–4 ABVD kurer eller tilsvarende. Kjemoterapi som ved utbredt sykdom kan vurderes som et alternativ, med strålebehandling kun mot eventuelle restlesjoner eller splenektomi. 
  • Ved lokaliserte stadier av aggressive lymfomer (stadium I/PeI-II1/PeII1), i den grad dette forekommer, gis konsoliderende strålebehandling etter CHOP basert kjemoterapi eller tilsvarende mot initialt tumorvolum før kjemoterapi. Kjemoterapi som ved utbredt sykdom kan vurderes som et alternativ, med strålebehandling kun mot eventuelle restlesjoner eller splenektomi. I begge sistnevnte tilfeller vil en velge å inkludere lymfeknuter langs miltkarene og om nødvendig øvre retroperitoneale lymfeknuter, slik at adekvate marginer til primært tumorområde oppnås.
  • Indolente lymfomer med lokalisert affeksjon i milt forekommer nærmest ikke, og vil i så fall primært vurderes for splenektomi.

Palliativ strålebehandling

  • Palliativ strålebehandling av milt ved lymfom eller myeloproliferative sykdommer er aktuelt. Indikasjonene for dette kan for eksempel være splenomegali med abdominalt ubehag eller hypersplenisme. Strålebehandling kan da også være aktuelt hos pasienter som ikke forventes å tåle splenektomi.
  • Det er viktig å vurdere i hvilken grad ekstramedullær hematopoiese forekommer i milten hos slike pasienter, da strålebehandling i mange tilfeller kan føre til alvorlig pancytopeni, kanskje spesielt dersom milten bidar i vesentlig grad til hematopoiesen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020