Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av mesenteriale lymfeknuter ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

Mesenteriale lymfeknuter utgjør en egen lymfeknuteregion i Ann Arbor klassifikasjonen. Regionen er dog stor i utbredelse og lesjoner i mesenteriet kjennetegnes av stor intern bevegelighet.

Kurativ strålebehandling

  • Begrensede stadier av Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) med affeksjon i mesenteriet er sjelden, og sentral infradiafragmal sykdom i seg selv en risikofaktor. Etter aktuelle retningslinjer vurderes disse pasientene gitt 4 ABVD kurer etterfulgt av konsoliderende strålebehandling mot involved field, men dette forutsetter at affiserte områder lar seg inkludere i et fornuftig strålefelt med adekvat margin. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av store tumormasser, nyrenes posisjon etc, bør kjemoterapi som ved avansert sykdom gis, og strålebehandling vurderes for eventuelle restlesjoner.
  • Ved lokaliserte stadier av nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) uten risikofaktorer gis strålebehandling alene mot tumoraffisert område med margin ("involved field") uten forutgående kjemoterapi. Dette forutsetter at affiserte områder lar seg inkludere i et fornuftig strålefelt med adekvat margin. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av store tumormasser, nyrenes posisjon etc, bør kjemoterapi som ved avansert sykdom gis, og strålebehandling vurderes for eventuelle restlesjoner.
  • Egne retningslinjer gjelder for barn og unge opp til 18 år med HL.
  • Ved resttumor av Hodgkin lymfom etter full kjemoterapi for avansert Hodgkin lymfom (6-8 ABVD, 8 BEACOPP eller tilsvarende) vurderes konsoliderende strålebehandling mot område med resttumor med margin. 
  • Ved lokaliserte stadier av aggressive lymfomer (stadium I-II1) gis konsoliderende strålebehandling etter kjemoterapi (CHOP-basert eller tilsvarende) mot opprinnelig tumoraffisert område med margin ("involved field"). Dette forutsetter at affiserte områder lar seg inkludere i et fornuftig strålefelt med adekvat margin. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av store tumormasser, nyrenes posisjon etc, bør kjemoterapi som ved avansert sykdom gis, og strålebehandling vurderes for eventuelle restlesjoner.
  • Ved resttumor av aggressive lymfomer etter full kjemoterapi (6-8 CHOP baserte kurer eller tilsvarende) vurderes konsoliderende strålebehandling mot resttumor med margin.
  • Ved indolente lymfomer med lokalisert sykdom (stadium I-II1) gis strålebehandling alene mot tumoraffisert område med margin ("involved field"). Dette forutsetter at affiserte områder lar seg inkludere i et fornuftig strålefelt med adekvat margin. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av store tumormasser, nyrenes posisjon etc, bør kjemoterapi vurderes strålebehandling gis mot eventuelle restlesjoner.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020