Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av mediastinum og lungehilus ved malignt lymfom

Generelt

I Ann Arbor Klassifikasjonen er mediastinum en region, og skilles fra hiluslymfeknutene på hver sin side.

For strålebehandling er det naturlig å se på mediastinum som

 • En øvre region ovenfor carina
 • En midtre region rundt carina som inkluderer tracheobronkiale og bronkopulmonale lymfeknuter (altså lungehilus på begge sider)
 • Lymfeknuter rett subcarinalt og ved basis cordi
 • Bakre/nedre region med lymfeknuter tydelig nedenfor carina beliggende bak hjertet lang øsophagus, aorta descendens, thoracalcolumna og i de cardiophreniske vinklene 

Lymfomaffeksjon i mediastinum forekommer gjerne som store konglomerattumorer, i nær relasjon til hjertet. Ved siden av affeksjon i midtre og bakre mediastinum forekommer parakardial affeskjon langs og i pericard ventralt, ventrolateralt på høyre eller venstre side og i de cardiophreniske vinklene. Lymfomaffeksjon nær hjertet er ofte en stor utfordring for planleggingen av stråleterapi.

Indikasjoner

Kurativ strålebehandling

 • Ved lokaliserte stadier av klassisk Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) gis strålebehandling mot opprinnelig tumoraffisert område med margin (”involved field”) etter kjemoterapi (ABVD eller tilsvarende). Initialt tumorvolum før kjemoterapi er avgjørende for feltutforming, men det er viktig å ta høyde for skrumpning etter kjemoterapi der lungen var skjøvet til side, men ikke infiltrert av lymfom, før kjemoterapi (ballongeffekten).
 • Ved lokaliserte stadier av nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) uten risikofaktorer gis strålebehandling alene mot tumoraffisert område med margin ("involved field") uten forutgående kjemoterapi. Isolert affeksjon av NLPHL i mediastinum er sjelden.
 • Egne retningslinjer gjelder for barn og unge opp til 18 år med Hodgkin lymfom
 • Ved resttumor av Hodgkin lymfom etter full kjemoterapi for avansert Hodgkins lymfom (6-8 ABVD, 8 BEACOPP eller tilsvarende) vurderes konsoliderende strålebehandling mot område med resttumor med margin
 • Ved lokaliserte stadier av aggressive lymfomer (stadium I-II1) gis konsoliderende strålebehandling etter kjemoterapi (CHOP-basert eller tilsvarende) mot opprinnelig tumoraffisert område med margin ("involved field"). Initialt tumorvolum før kjemoterapi er avgjørende for feltutforming, men det er viktig å ta høyde for skrumpning etter kjemoterapi der lungen var skjøvet til side, men ikke infiltrert av lymfom, før kjemoterapi (ballongeffekten).
 • Ved resttumor av aggressive lymfomer etter full kjemoterapi (6-8 CHOP baserte kurer eller tilsvarende) vurderes konsoliderende strålebehandling mot resttumor med margin
 • Mediastinaltumores ved lymfoblastlymfomer/ALL, ved Bukitts lymfom og primært mediastinal B-celle lymfomer vurderes alltid for strålebehandling, selv etter intensiv kjemoterapi, da gjerne bestrålt mot opprinnelig tumor volum i kraniokaudal retning, men med hensyn til ballongeffekten i transversalplanet.
 • Ved indolente lymfomer med lokalisert sykdom (stadium I-II1) gis strålebehandling alene mot tumoraffisert område med margin ("involved field")

Palliativ strålebehandling

 • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020