Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi med kappefelt ved malignt lymfom

Generelt

Et standard kappefelt dekker alle større lymfeknutestasjoner over diafragma. Kappefelt har sitt opphav som "extended field" behandling av supradiafragmal utbredelse ved Hodgkin lymfom. 

Standard kappefelt brukes i dag sjelden, men mange langtidsoverlevere av HL har fått denne behandlingen. Mange eksempler på "involved field" strålebehandling over diafragma kan dog ses som utsnitt av et kappefelt. Videre forekommer felt med størrelse nært opp til et kappefelt  også som "involved field" bestråling i noen sammenhenger den dag i dag. Som for omvendt Y-felt er det derfor nyttig å kjenne prinsippene for innstilling av et kappefelt.   

  • ”Høyt kappefelt" inkluderte behandling av øvre cervikale lymfeknuter (preauriculære og eventuelt retroauriculære lymfekuter) og Waldeyers ring (inkludert i såkalt "tonsillefelt").
  • ”Lavt kappefelt” inkluderer submentale, submandibulære og nuchale lymfeknuter som de øverste stasjoner. Øvre feltgrense var i nivå hakespiss og bunnen av bakre skallegrop.
  • "Minimantel" var betegnelsen på felter der mediastinum kunne utelates

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020