Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Helhuds elektronbestråling ved malignt lymfom

Oppfølging

Risikoorganer

Hud, negler og hår

Nærmest obligate bivirkninger er

  • Erytem i hud
  • Ødem på hender og føtter (som kan vedvare noe tid etter behandlingen)
  • Stopp i negleveksten (men tap av negler er lite vanlig) 
  • Reversibel komplett alopeci
  • Sårdannelse på hender og føtter (eventuelt med superinfeksjon) kan forekomme

Øyne og linser 

Såre øyne, eventuelt med superinfeksjon, kan forekomme. Øyeskjold forebygger katarakt .

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020