Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Helhuds elektronbestråling ved malignt lymfom

Generelt

Bestråling av hele huden med elektroner blir brukt i behandling av enkelte maligne lymfomer med utbredelse i store områder av huden. De fleste pasienter som er aktuelle for denne behandlingen har mycosis fungoides. Oslo universitetssykehus HF har et etablert opplegg for gjennomføring av denne krevende behandlingsformen.

Indikasjoner

  • Mycosis fungoides
  • Andre non-Hodgkin lymfomer med diffus utbredelse i hud

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020