Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av glandula parotis og submandibularis ved malignt lymfom

Generelt

Indikasjoner

I spyttkjertler foreligger oftest indolente lymfomer, som regel i form av marginalesonelymfom. Slike lymfomer forekommer blant annet ved underliggende Sjøgrens syndrom. Lokoregional begrenset sykdom er vanlig. Aggressive lymfomer ses også, mens Hodgkin lymfom i spyttkjertler er svært uvanlig.

Kurativ strålebehandling

  • Ved lokaliserte indolente lymfomer (stadium PeI-PeII1) gis strålebehandling alene i kurativ intensjon.
  • Ved lokaliserte lymfomer med aggressiv histologi (stadium PeI-PeII1) gis strålebehandling som ledd i kurativ behandling etter kjemoterapi (3-6 CHOP-baserte kurer eller tilsvarende).
  • Ved resttumor av aggressive lymfomer etter full kjemoterapi (6-8 CHOP baserte kurer eller tilsvarende) vurderes konsoliderende strålebehandling mot resttumor med margin.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpassninger for det enkelte tilfelle.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020